rally-g.com - מדריך קצר לבחירת קבלן שיפוצים - המשך המאמר
מאמרים

מדריך קצר לבחירת קבלן שיפוצים - המשך המאמר

לעבודות כמו ניסור בטון לדוגמה, יש לבדוק כי לרשות הקבלן עומד הציוד המתאים וניסיון מוכח.

התחייבויות בכתב

מה קורה במקרה של נזקים למבנה שלכם? מה קורה במקרה שלוח הזמנים שהקבלן התחייב אליו לא מכובד ומסיבות לא מוצדקות ומה קורה אם הקבלן פשוט נעלם באמצע תהליך השיפוצים? אם אין לכם הסכם כתוב הכולל תשובות מפורטות לשאלות אלו יהיה לכם קשה מאוד להתמודד עם המצבים שלמעלה במידת הצורך. לקבלן איכותי המתכוון לעמוד בלוחות הזמנים לא תהיה בעיה לחתום על חוזה מסודר ולפיכך יש להעדיף קבלן שכזה.

בדיקת המקצועיות

במיוחד כאשר מדובר בעבודות שיפוצים נרחבות, אל תהססו ובקשו מקבלן השיפוצים לראות דוגמאות של עבודות קודמות שביצע. לקבלן איכותי יהיה קהל לקוחות איכותי. דוגמאות של איכות העבודה של הקבלן יוכלו לסייע ולהמחיש לכם את מידת האמינות והדיוק שלו. זכרו כי ללא מראה עיניים, המלצות והסכם כתוב כדאי שלא להתפתות וללכת עם הקבלן הזול ביותר, שעלול להתגלות כלא מתאים כלל עבורכם וכבעל מקצוע שאינו אמין.

חזרה לחלק ראשון